การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน 2560 กลุ่ม 4 สะพานข้ามคลองนางเลิศ วันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น.

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน 2560 กลุ่ม 4
สะพานข้ามคลองนางเลิศ วันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น.
 
การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน 2560 กลุ่ม 4
สะพานข้ามคลองนางเลิศ ม.3 บ.วังท่าช้าง-ม.15 บ.ใหม่พัฒนา ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
วันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โดย นายณภทร จันทร์หอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง เป็นประธานในการประชุม
นายปิยะพันธ์ ศรีชมภู เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท
บริษัทที่ปรึกษา (IEC) และประชาชนเข้าร่วมประชุม