การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน 2560 กลุ่ม 4 สะพานข้ามแควโสมง ม.22 บ.เมืองเก่า-บ.แห่ ม.3 ต.เมืองเก่า/สัมพันธ์ อ.กบินทร์บุรี/นาดี จ.ปราจีนบุรี วันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.

 

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน 2560 กลุ่ม 4
สะพานข้ามแควโสมง ม.22 บ.เมืองเก่า-บ.แห่ ม.3 ต.เมืองเก่า/สัมพันธ์ อ.กบินทร์บุรี/นาดี จ.ปราจีนบุรี
วันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.


ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โดย นายเฉลิมพล หริตวร นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในการประชุม
นายปิยะพันธ์ ศรีชมภู เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท
บริษัทที่ปรึกษา (IEC) และประชาชนเข้าร่วมประชุม