การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน 2560 กลุ่ม 4 สะพานข้ามคลองเครือหวาย ม.11 บ.สันติพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.

 

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน 2560 กลุ่ม 4
สะพานข้ามคลองเครือหวาย ม.11 บ.สันติพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ.สันติพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
นายปิยะพันธ์ ศรีชมภู เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการประชุม
บริษัทที่ปรึกษา (IEC) และประชาชนเข้าร่วมประชุม